Contacte

Adreça oficial
Departament de Pedagogia Aplicada
Facultat de Ciències de l'Educació
Universitat Autònoma de Barcelona

Àmbit d'Organització Escolar (Edifici G-6-244)
08193 BELLATERRA (Cerdanyola)
Un telèfon de contacte és el de la professora Marita Navarro: 93 581 22 65

Adreça administrativa
Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació a Catalunya
[Col·legi Oficial de Doctors i llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya]
Rambla Catalunya, 8
08007 BARCELONA
Tel: 93 317 04 28
Fax: 93 412 49 07

feaec.comunicacio@gmail.com