Altres publicacions

La Xarxa de Suport a la Gestió Educativa (RedAGE) és una Associació científica i sense ànim de lucre, que té el propòsit de fomentar la millora de la gestió educativa a Iberoamèrica, coordinada des de la Universitat Autònoma de Barcelona.