El Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de Catalunya és una associació de professionals de l’educació amb inquietuds, ganes d’intercanviar experiències i compartir reflexió sobre aquesta noble tasca que és l’educació.

El FEAEC és un lloc de trobada de persones i institucions d’orígens i titularitats molt diverses. Tant des de l’àmbit públic com des de la iniciativa social sense afany de lucre, a les quals ens uneix el compromís amb l’educació.

Aquesta pluralitat de procedències, experiències i responsabilitats de les associades i associats, ens permet impulsar espais de diàleg, on trobar-nos professionals amb diverses posicions als sistema: professorat de les diverses etapes educatives -infantil, obligatori, post-obligatori i universitats-, equips directius, del cos de la inspecció educativa, de l’àmbit de la gestió educativa de les diverses administracions, i, en general totes aquelles persones que ja estiguin en actiu com jubilats, compartim l’interès per la millora de l’educació.

Per aconseguir aquest objectiu el FEAEC organitza activitats diverses per promoure la reflexió i facilitar la trobada i el coneixement personal entre aquestes i aquests professionals, tant de l’àmbit català, estatal com fora de les nostres fronteres : sopars-col·loqui, jornades de treball monogràfic, conferències, formació, viatges d’intercanvi, publicacions diverses…

Us convidem a conèixer-nos i participar a les nostres activitats.