REVISTA OGE

Revista OGE

Els socis/es del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació (FEAEC) per mitjà de la Federació espanyola editem la Revista OGE (Organización y gestión Educativa) d’àmbit estatal. La revista té una periodicitat bimestral. S’editen 6 números a l’any. Podeu rebre-la, gratuïtament, com a socis del FEAEC, o bé -si no sou socis del FEAEC- fer-ne la subscripció a través dels formularis que trobareu a la plana web estatal (http://www.feae.es). Podeu tenir accés als sumaris i alguns dels continguts de la revista a l’enllaç següent: http://www.oge.net