LA JUNTA

El passat 23 de novembre del 2017, a l’assemblea anual del FEAEC, va tenir lloc l’elecció de la junta directiva. Es tracta d’un grup de persones de diferents sectors del món educatiu, de diferents llocs del nostre territori i del FEAEC, com una organització que ha aportat i té molt per aportar en l’àmbit de l’organització i gestió educativa.

El grup de persones provinents de diferents àmbits de l’educació que constitueixen la junta són:

President: Sr. Eduard Mallol  – Inspector d’Educació a Vallès Occidental

Vicepresident: Sr. Pepe Menéndez – Ex- Director Adjunt de Jesuïtes d’Educació

Secretària: Sra. Noemí Santamaria Rosa – Directora Escola d’Infantil i Primària al Vallès Oriental

Tresorera: Sra. Carme Redón – Ex-Coordinadora Territorial al Consorci d’Educació de Barcelona

Vocals:

 • Sr. Diego Castro – Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Sra. Àngels Cadena –  Directora de l’escola Mercè Rodoreda i Membre de la junta de Direccions de BCN.
 • Sra. Berta Borràs –  Inspectora d’Educació a Barcelona Ciutat
 • Sra. Cristina Mirón – Directora de l’escola Mestres Montaña al Vallès Oriental
 • Sr. Josep Ma. Vera – Inspector en cap d’Educació a Lleida
 • Sr. Albert Barnils – Director del CRP de Mataró
 • Sra. Montserrat Jiménez – Professora , Directora  de Vedruna-Prats de la Carrera de Palafrugell.
 • Sra. Isabel Lázaro Lamana – Mestra i ex-directora de CRP de l’Eixample de BCN

Vocals Externs:

 • Sra. Coral Regí –  Ex-Presidenta del FEAEC
 • Sr. Josep Serentill –  Ex-President del FEAEC i del FEAE

Membres de la Revista Fòrum (actualització 2023) 

 • · Sra. Eva Aguiló Samitier – F. Escola Cristiana de Catalunya -. Barcelona

  · Dr. Aleix Barrera Corominas (Coordinador) – Universitat Autònoma de Barcelona – Barcelona

  · Dra. Anabel Ramos Pla – Universitat de Lleida – Lleida

  · Dra. Anna Díaz Vicario – Universitat Autònoma de Barcelona – Barcelona

  · Sr. Ignasi Llompart Mas – Inspecció d’Ensenyament (Barcelona ciutat) – Barcelona

  · Sr. Pepe Menéndez Cabrera – Emprenedor Educatiu – Barcelona

  · Sr. Aleix Olondriz Valverde – Universitat de Lleida – Lleida

Tot l’equip assumim aquest repte amb il·lusió i moltes ganes de treballar amb la voluntat de donar continuïtat al FEAEC, i que sigui com sempre un àmbit de reflexió i diàleg per donar resposta als molts reptes que actualment té l’educació del nostre país.

Aquesta és la nostra tasca, la nostra responsabilitat com a administradors de l’educació, cadascun de nosaltres des de l’àmbit al que pertanyem però amb un objectiu compartit i que enriquim dia a dia fent Fòrum.

Desitgem donar resposta a les vostres expectatives respecte a l’associació. És per això que us demanem suggeriments i propostes per veure de quina manera podem anar-hi donant viabilitat.

Pretenem consolidar tot allò que ens ha donat valor, millorar el que calgui per fer gran l’associació i promoure tot tipus d’actuacions que ens enriqueixin.

PROPOSTA DE TREBALL: LÍNIES ESTRATÈGIQUES NOVA JUNTA

 1. Fer present el FEAEC en el món educatiu català
  1.1    Consolidar i incrementar el nombre de socis i  sòcies.
  1.2   Establir sinergies amb  institucions educatives d’arreu del país.
  1.3   Promoure reflexió i iniciatives en l’àmbit de la gestió i del lideratge  de la innovació pedagògica i la millora de la qualitat educativa.
 2. Consolidar el FEAEC com un espai d’opinió sobre lideratge i governança amb reconeixement social
  2.1 Aprofundir en la visió polièdrica de l’associació. 
  2.2 Participar en els espais de debat educatiu aportant idees, reflexions i anàlisi sobre el lideratge i la governança dels centres i del sistema educatiu en el seu conjunt.
 3. Foment del sentiment de pertinença al FEAEC.
  3.1   Conèixer les necessitats i  potencialitats dels diversos col·lectius.
  3.2  Planificar actuacions i generar projectes per afavorir la participació i el coneixement mutu.
 4. Impuls de la revista FORUM
  4.1   Noves incorporacions al Consell de Redacció.
  4.2  Dinamitzar el Consell Assessor de la revista.
  4.3 Dur a terme a mig termini la transició de la revista a un format digital.
 5. Millorar la comunicació, la transmissió i  l’intercanvi d’informació.
  5.1     Renovació del lloc web del FEAEC.
  5.2    Establir un protocol de publicació de notícies al Twitter i altres  xarxes socials.
  5.3 Promoure el coneixement d’experiències i d’investigacions educatives de l’estat Espanyol i d’altres països europeus i de Llatinoamèrica.
  5.4  Establir col·laboracions i sessions de treball relacionades amb temes d’interès amb el món universitari. 
 6.  Afavorir l’acompanyament entre els membres de l’associació en la tasca de lideratge i governança.
  6.1 Promoure la formació de grups que desenvolupin activitats relacionades amb temes referents a l’administració i gestió educativa.
  6.2  Impulsar accions de mentoria i assessora- ment entre iguals.

El FEAEC és una organització polièdrica, dinàmica i oberta a les propostes de tots vosaltres. Totes i tots esteu convidats a participar-hi: socis i amics. Necessitem la vostra participació, tan pel que fa a les activitats organitzades, com en l’aportació de suggeriments i comentaris…perquè tots JUNTS fem FÒRUM!