La Junta

NOVA JUNTA 2017-2021 (presentació)

LA JUNTA

El passat 23 de novembre del 2017, a l’assemblea anual del FEAEC, va tenir lloc l’elecció de la junta directiva. Es tracta d’un grup de persones de diferents sectors del món educatiu, de diferents llocs del nostre territori i del FEAEC, com una organització que ha aportat i té molt per aportar en l’àmbit de l’organització i gestió educativa.

El grup de persones provinents de diferents àmbits de l’educació que constitueixen la junta són:

Presidenta: Sra. Ma. Mercè Berengueras – Inspectora d’Educació a Barcelona Ciutat

Vicepresident: Sr. Diego Castro – Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona

Secretària: Sr. Eduard Mallol – Inspector d’Educació a Vallès Occidental

Tresorera: Sra. Carme Redón – Coordinadora Territorial al Consorci d’Educació de Barcelona

Vocals:

 • Sr. Pepe Menéndez – Ex- Director Adjunt de Jesuïtes d’Educació
 • Sra. Àngels Cadena –  Directora de l’escola Mercè Rodoreda i Membre de la junta de Direccions de BCN.
 • Sra. Berta Borràs –  Inspectora d’Educació a Barcelona Ciutat
 • Sra. Cristina Mirón – Directora de l’escola Mestres Montaña al Vallès Oriental
 • Sr. Valentí Feixas – Director Pedagògic a l’Institut Escalae i Professor de la Universitat Ramón Llull.
 • Sr. Josep Ma. Vera – Inspector en cap d’Educació a Lleida

Vocals Externs:

 • Sr. Xavier Chavarria – President d’EFEA
 • Sra. Coral Regí –  Ex-Presidenta del FEAEC
 • Sra. Rosa M. Rios –  Ex-Presidenta del FEAEC
 • Sr. Josep Serentill –  Ex-President del FEAEC i del FEAE

Membres de la Revista Fòrum:

 • Ignasi Llompart – Inspector d’Educació a Barcelona. Coordinador de la Revista.
 • Lluís Carol – Ajuntament de Barberà del Vallès i representant del professorat de la UAB.
 • Anna Diaz – Professora de la UAB
 • Aleix Barrera – Professor de la UAB
 • Núria Prunés – Directora Institut Lluís Vives de Barcelona
 • Blanca Patricia Silva – Professora de la UdL
 • Pilar Casals – Inspectora d’Educació a Barcelona
 • Marià Royo – Docent jubilat
 • Martí Teixidor – Inspector d’Educació jubilat
 • Agnès Gradaïlla – Inspectora jubilada

Tot l’equip assumim aquest repte amb il·lusió i moltes ganes de treballar amb la voluntat de donar continuïtat al FEAEC, i que sigui com sempre un àmbit de reflexió i diàleg per donar resposta als molts reptes que actualment té l’educació del nostre país.

Aquesta és la nostra tasca, la nostra responsabilitat com a administradors de l’educació, cadascun de nosaltres des de l’àmbit al que pertanyem però amb un objectiu compartit i que enriquim dia a dia fent Fòrum.

Desitgem donar resposta a les vostres expectatives respecte a l’associació. És per això que us demanem suggeriments i propostes per veure de quina manera podem anar-hi donant viabilitat.

Pretenem consolidar tot allò que ens ha donat valor, millorar el que calgui per fer gran l’associació i promoure tot tipus d’actuacions que ens enriqueixin.

PROPOSTA DE TREBALL: LÍNIES ESTRATÈGIQUES

 1. Renovació dels Estatuts amb la finalitat de flexibilitzar diversos aspectes de funcionament i posar les bases per adequar la seva dinàmica de funcionament a les necessitats i possibilitats dels socis actuals i dels que esperem adherir en endavant.
 • Consolidar i incrementar el nombre de socis.
 • Comptar amb un nombre important d’institucions associades (centres educatius, serveis educatius…)
 • Establir un programa d’activitats arreu del territori.
 1. Fer més present el FEAEC en diferents entorns educatius del nostre país, de l’Estat i en l’àmbit internacional, si escau.
 2. Establir vincles amb altres associacions vinculades a la gestió i organització educativa per plantejar possibles àmbits de col·laboració: Revista Fòrum, Formació, Organització d’activitats conjuntes,…
 3. Establir intercanvis, col·laboracions i sessions de treball relacionades amb temes d’interès amb determinades Universitats.
 4. Millorar la difusió del FEAEC i les seves activitats, aprofitant el nostre WEB i les Xarxes Socials i facilitar una participació més activa dels socis.
 5. Mantenir les línies de treball del FEAEC mitjançant una distribució de responsabilitats en el si de la Junta i organitzar grups de treball d’associats i col·laboradors.
  1. APEI
  2. ECCEO
  3. Erasmus+
  4. Revista Fòrum
  5. Activitats en diferents formats
  6. Participació en les activitats interfòrums, Jornades Estatals, Programes europeus i Xarxa Luso-brasilenya.
 6. Tenir una comunicació àgil i regular amb els socis i entitats associades per tal de poder rebre els suggeriments i feedbacks que es creguin convenients per així poder anar modulant les actuacions del Fòrum als interessos i necessitats dels que en formem part.

El FEAEC és una organització polièdrica, dinàmica i oberta a les propostes de tots vosaltres. Tots esteu convidats a participar-hi: socis i amics. Necessitem la vostra participació, tan pel que fa a les activitats organitzades, com en l’aportació de suggeriments i comentaris…perquè tots JUNTS fem FÒRUM!