Departament d’Ensenyament Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu Escola d’Administració de Catalunya Rosa Sensat AXIA – Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya AIEC – Associació d’Inspectors d’Educació de Catalunya ESHA- European School Heads Assotiation Editorial Graó Normativa educativa – Diari Oficial deContinue Reading