Presentació

El Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de Catalunya és una associació de professionals de l’educació amb inquietuds, ganes d’intercanviar experiències i compartir reflexió per a millorar l’EDUCACIÓ.

Una de les característiques i valors del FEAEC és la pluralitat de procedències, experiències i responsabilitats dels associats: equips directius de centres de les diferents etapes educatives, docents, professorat universitari, inspectores i inspectors, tècnics de gestió educativa de les diverses administracions…, que comparteixen l’interès per tot el que fa referència a la millora de la qualitat del sistema educatiu.

El Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de Catalunya (FEAEC) es troba adherit al Fórum de Administradores de la Educación (FEAE) del conjunt de l’estat espanyol.

A partir de la iniciativa del Regne Unit, l’any 1976 es crea a París el Fòrum Europeu, amb la participació de França, Alemanya, Bèlgica, Holanda i Suècia.
Anys més tard, el 1987, el FEAEC inicià la seva activitat i, com a pioner en l’estat espanyol, col•labora activament en la constitució dels altres 13 fòrums que actualment existeixen a les diferents comunitats autònomes de l’estat espanyol, amb els quals està federat.
De l’11 al 13 de maig de 1988 es va celebrar al Museu Picasso l’assemblea constituent del Fòrum a Catalunya on es van presentar i debatre els estatuts i es va votar la primera junta rectora, tot i que no va ser fins el 7 d’abril de 1994 que van ser aprovats els Estatuts del FEAEC.
Dos anys més tard, el 3 de maig de 1996, a l’estat espanyol es van aprovar els Estatuts del Fórum Europeo de Administradores de la Educación en l’estat espanyol (FEAE), entès com a federació dels fòrums autonòmics.

El FEAEC organitza activitats diverses, sempre obertes a possibles interessats, per promoure la reflexió intel•lectual facilitant la trobada i el coneixement personal entre professionals, tant de l’àmbit català com estatal i europeu: sopars-col•loqui, jornades de treball monogràfic, conferències, formació, viatges d’intercanvi, publicacions diverses…

Convidem a totes aquelles persones que puguin estar interessades en conèixer la nostra associació a participar de qualsevol de les nostres activitats i associar-se.

Podeu contactar amb nosaltres al correu
feaec.comunicacio@gmail.com

President del FEAEC
Eduard Mallol i Blanch