Institucional

Presentació

El Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de Catalunya és una associació de professionals de l’educació amb inquietuds, ganes d’intercanviar experiències i compartir reflexió sobre aquesta noble tasca que és l’educació.

Una de les característiques i valors del FEAEC és la pluralitat de procedències, experiències i responsabilitats dels associats: equips directius de centres de les diferents etapes educatives, docents, professorat universitari, inspectors, tècnics de gestió educativa de les diverses administracions…, que comparteixen l’interès per tot el que fa referència a la millora de la qualitat del sistema educatiu.

El Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de Catalunya (FEAEC) es troba adherit tant a l’European Forum on Educational Administration (EFEA) com al Fórum de Administradores de la Educación (FEAE) del conjunt de l’estat espanyol.

A partir de la iniciativa del Regne Unit, l’any 1976 es crea a París el Fòrum Europeu, amb la participació de França, Alemanya, Bèlgica, Holanda i Suècia.
Anys més tard, el 1987, el FEAEC inicià la seva activitat i, com a pioner en l’estat espanyol, col•labora activament en la constitució dels altres 13 fòrums que actualment existeixen a les diferents comunitats autònomes de l’estat espanyol, amb els quals està federat.
De l’11 al 13 de maig de 1988 es va celebrar al Museu Picasso l’assemblea constituent del Fòrum a Catalunya on es van presentar i debatre els estatuts i es va votar la primera junta rectora, tot i que no va ser fins el 7 d’abril de 1994 que van ser aprovats els Estatuts del FEAEC.
Dos anys més tard, el 3 de maig de 1996, a l’estat espanyol es van aprovar els Estatuts del Fòrum Europeo de Administradores de la Educación en l’estat espanyol (FEAE), entès com a federació dels fòrums autonòmics.

El FEAEC organitza activitats diverses, sempre obertes a possibles interessats, per promoure la reflexió intel•lectual facilitant la trobada i el coneixement personal entre professionals, tant de l’àmbit català com estatal i europeu: sopars-col•loqui, jornades de treball monogràfic, conferències, formació, viatges d’intercanvi, publicacions diverses…

Convidem a totes aquelles persones que puguin estar interessades en conèixer la nostra associació a participar de qualsevol de les nostres activitats.

 

Podeu contactar amb nosaltres al correu
feaec.comunicacio@gmail.com

 

 

Presidenta del FEAEC

Ma. Mercè Berengueras Pont