Som…REFLEXIÓ

El FEAEC és el Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a Catalunya

Som…ACTIVITATS

Una associació privada, amb personalitat jurídica pròpia

Som…INVESTIGACIÓ

Una associació amb vocació internacional…

Som…EXPERIÈNCIES

Una associació relacionada amb diferents xarxes educatives…

Som…FORMACIÓ

Una associació que aprèn…