CREM- centre de ressources en éducation aux médias EduAlter- Xarxa de recursos sobre educació per la pau, el desenvolupament i la interculturalitat Pangea-internet ètic i solidari Escalae- calidad educativa … desde el aula XTEC- Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya ECCEO – APLICATIUContinue Reading

Departament d’Ensenyament Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu Escola d’Administració de Catalunya Rosa Sensat AXIA – Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya AIEC – Associació d’Inspectors d’Educació de Catalunya ESHA- European School Heads Assotiation Editorial Graó Normativa educativa – Diari Oficial deContinue Reading