VII RONDA PIRINEUS

Ja està en marxa la VII Ronda Pirineus:  Museu San Telmo, San Sebastián (Pais Basc),

Serà el dissabte 14 d’abril de 2018 i és un Seminari d’intercanvi (Acquitanie, Midi Pyrénée, Languedoc-Roussillon, Andorra, Catalunya, Aragón, Navarra, Euskadi, Balears)

https://goo.gl/forms/giRUsJLWgfOiwMU42

Tema: “Aprenentatge per projectes i reptes”

Inscripcions (activitat gratuïta) DARRER DIA 21 DE MARÇ DE 2018:

Programa:

9:30 h: Inici de la Jornada

9:45 – 11:00: Presentació del programa ETHAZI

11:00 – 11:30: Preguntes i debat

11:30- 12:00: Cafè

12:00 – 13:30: Comunicacions d’altres regions

13:30 – 14:00: Preguntes  i debat

Dinar (opcional): Restaurant Kaskazuri (28€)

Saló de l’Ensenyament

Avui comença el Saló de l’Ensenyament.
Les entrades per a professionals poden tramitar-se a:
La informació bàsica és:

Dates: del 14 al 18 de març de 2018.

Horaris: De dimecres a divendres: de 9 a 19 hores, dissabte: de 10 a 20 hores, i diumenge: de 9.30 a 14.30 hores.

Ubicació: Recinte de Montjuïc. Palaus 1 i 2 (Pl. Univers, av. Reina Maria Cristina, s/n, 08004, Barcelona).

Sectors participants: 

  • Estudis universitaris
  • Estudis de formació professional
  • Altres estudis superiors
  • Formació complementària
  • Estudis d’idiomes
  • Ensenyaments artístics superiors
  • Centres de primària, ESO i batxillerat
  • Formació ocupacional
  • Serveis a l’educació

PRESENTACIÓ LLIBRE – INNOVACIÓ EDUCATIVA

La FEAEC de la mà de diversos professionals presenta  el llibre:

el proper 4 d’abril a les 18:00 a l’Institut Jaume Balmes de Barcelona.

Presentaran el llibre l‘Ernest Maragall i Eduard Vallory.

Abstract

Aquest text és una mirada conjunta d’allò que s’anomena les 3 P: Professionals, Practitioners, Policymakers. Abordant-ne els seus aspectes més centrals.
Quin paper ha de jugar l’Administració en els processos de canvi en què es troben immerses les escoles? Deixar-fer, controlar, prohibir, prescriure, nançar, promoure, facilitar, reconèixer…?
Quins són i com s’interrelacionen els camps d’aplicació de les innovacions escolars? El mite del programa inabastable i condicionador, els currículums pensats analíticament, les tradicions acadèmiques, l’actualització dels docents, el rol dels equips directius o el tipus d’organització dels centres són barreres, reptes, oportunitats o esculls insuperables?
Quin és realment l’objecte de la innovació educativa? Quin balanç s’ofereix entre els canvis en els processos d’assoliment dels aprenentatges i les expectatives sobre els resultats i el retiment de comptes?
Quina és l’escala que permet passar de canvis a innovacions i d’aquestes a una
concepció sistèmica que implica reconèixer el cicle de millora contínua a l’escola?
Què és, doncs, una innovació quan parlem d’educació? Com sabem quan estem parlant d’innovació? Què caracteritzar una innovació educativa al segle XXI?
Com es poden avaluar les innovacions? Què en podem esperar en termes de procés, de producte i d’impacte?
Moltes preguntes, algunes reflexions i exemples, és el que el lector pot trobar en aquest llibre.