Avui mateix acabem de presentar a la convocatòria Erasmus+ KA2 un projecte en el que el FEAEC i té el paper d’organitzador i coordinador.
El projecte DYRSE està orientat als resultats Socials de l’Educació. Els participants són de tres regions diferents (Barcelona, ​​Gènova i Açores).
Els principals objectius són:
– Produir un inventari de programes i estratègies aplicades per a l’educació en el domini social a nivell escolar (convivència, drets cívics i ciutadania)
– Establir un sistema de valoració per al reconeixement de bones pràctiques a les escoles
– Elaborar un manual per implementar programes en el domini social a les escoles
– Provar un sistema per mesurar els resultats socials de l’educació d’estudiants de 10 i 14 anys
– Dissenyar un prototip d’un curs de formació per a directius escolars sobre el domini social de l’educació, els seus programes i l’avaluació dels seus resultats.
 

Els socis en DYRSE són dues autoritats educatives, una universitat, un servei psicològic escolar i tres escoles. 

El projecte està basat en Good Practices Exchange. A més, s’avançarà en l’elaboració d’alguns materials de suport i proves per promoure l’aplicació dels seus treballs: inventari, manual, proves d’avaluació i curs de capacitació. 

Les activitats s’han de desenvolupar en les tres ciutats de manera coordinada i ser compartides en 6 activitats transnacionals (una per trimestre durant els anys acadèmics 2018-2019 i 2019-2020). Després d’una primera reunió transnacional per organitzar el projecte, els altres cinc d’incloure a més capacitació i activitats de desenvolupament visitant escoles i observació de treballs. 

S’inclourà un pla d’avaluació i un ampli pla de difusió i disposicions per aprofitar l’impacte del projecte i seguir l’activitat després del finançament de la UE.