COL·LABORACIÓ FEAEC & EDUBARÒMETRE

Com a col·laboració amb la Fundació Bofill en relació a l’Eurobaròmetre us informem de la participació del FEAEC avui dimarts dia 10 d’abril a la pre – presentació dels resultats en relació a “la confiança de les famílies en el sistema educatiu” que demà dia 11 d’abril es faran públics en una roda de premsa. Aquests han de portar a la reflexió, al debat i a la cerca de solucions que, entre tots, hem de trobar per tal de millorar l’educació del nostre país.

Tanmateix, us convidem a participar en la propera enquesta, els resultats de la qual seran a l’estiu.

ERASMUS EQUITY – NEWSLETTER 2

Com ja us vam informar en l’anterior butlletí, el projecte que la Inspecció de Barcelona té com a objectiu general capacitar les escoles per millorar i avaluar l’equitat mitjançant la realització de productes intel·lectuals i activitats diverses.

En aquest butlletí trobareu la definició d’equitat en educació acordada entre les institucions del projecte i les sis dimensions que se’n deriven.  Aquests elements formen part del primer producte intel·lectual que estem desenvolupant, que és el marc conceptual i guia metodològica de l’equitat en educació.

Participació al segon Edubaròmetre

Benvolgudes sòcies i socis, 
tornem a col·laborar amb la Fundació Jaume Bofill en la confecció d’un nou Edubaròmetre. 

Si voleu contestar l’EduBaròmetre-2 com a membre del FEAEC (és a dir, gestors de l’educació) cal que seguiu l’enllaç:
 
A la primera pregunta, cal contestar que participes com “Altres” i, dins  d’aquesta opció, triar el que convingui, només així servirà per computar en el sub-sector “gestors de l’educació”.

PROJECTE EUROPEU – SEED

Aquí teniu el resum del projecte que s’ha presentat a la convocatòria K2 de l’Erasmus+ per aprofundir i innovar amb col·legues europeus en diversos models  d’autoavaluació pels centres escolars.

El mes de juliol sabrem si ens concedeixen la subvenció oer tirar endavant aquest projecte europeu. Creuem els dits!

THE ESTRATEGIC PERTNERSHIP IS FORMED WITH A PAIR OF INSTITUTIONS IN THE SAME CITY/ISLAND* OF 4 EU COUNTRIES (PORTUGAL, ESTONIA, ITALY AND SPAIN) FOR EXCHANGING EXPERIENCES AND PRODUCED INNOVATION CONCERNING SCHOOLS SEL-EVALUATION ON THE BASIS OF THE QUALITY ASSURANCE SYSTEMS (QAS) FRAMEWORK.

THE OBJECTIVES ARE:
• Sharing knowledge about different schools’ self-evaluation models;
• Benchmarking on European schools’ self-evaluation systems;
• Production of operational physical and online resources for schools’ self-evaluation;
• To help the development of solid self-evaluation practices within the partnership and beyond;
• Sharing and disseminating the best practices on schools’ self-evaluation.
The project has as a unifying element the production of an Intellectual Output (Online based Handbook on Self-Evaluation for Schools public). The process of exchanging practices, reviewing approaches and producing innovation is guided for 4 steps: State of the art in every partner country and elsewhere, Models of schools self-evaluation, Experiences in schools self-evaluation in the partner countries, Benchmarking school self-evaluation models, tools, and results, and Producing materials for schools self-evaluation).
4 Multiplier Events (ME) connected with 4 Learning/Teaching/Training Activities (LTTA) will produced 1 in each country with the participation of 2 people/partner + local/regional relevant stakeholders.
Systems of monitoring and control of the activities and budged are provided by the coordinator partner. Organization of mobilities are responsibility of the 2 local partners every time, and each partner has to control its activity between one another (LTTA+ME).
Coordinator is responsible for international dissemination, and the two partners in each country are responsible for the dissemniation at local/regional/national levels according the template provided by the coordinator partner.
One Transnational Project Meeting (TPM) is planned at the very beginning for preparing the launching of SEED Project. 3 more TPM by skype are planned and whenever necessary.

PROJECTE DYRSE – Erasmus+ KA2 – 2018.

Avui mateix acabem de presentar a la convocatòria Erasmus+ KA2 un projecte en el que el FEAEC i té el paper d’organitzador i coordinador.
El projecte DYRSE està orientat als resultats Socials de l’Educació. Els participants són de tres regions diferents (Barcelona, ​​Gènova i Açores).
Els principals objectius són:
– Produir un inventari de programes i estratègies aplicades per a l’educació en el domini social a nivell escolar (convivència, drets cívics i ciutadania)
– Establir un sistema de valoració per al reconeixement de bones pràctiques a les escoles
– Elaborar un manual per implementar programes en el domini social a les escoles
– Provar un sistema per mesurar els resultats socials de l’educació d’estudiants de 10 i 14 anys
– Dissenyar un prototip d’un curs de formació per a directius escolars sobre el domini social de l’educació, els seus programes i l’avaluació dels seus resultats.
 

Els socis en DYRSE són dues autoritats educatives, una universitat, un servei psicològic escolar i tres escoles. 

El projecte està basat en Good Practices Exchange. A més, s’avançarà en l’elaboració d’alguns materials de suport i proves per promoure l’aplicació dels seus treballs: inventari, manual, proves d’avaluació i curs de capacitació. 

Les activitats s’han de desenvolupar en les tres ciutats de manera coordinada i ser compartides en 6 activitats transnacionals (una per trimestre durant els anys acadèmics 2018-2019 i 2019-2020). Després d’una primera reunió transnacional per organitzar el projecte, els altres cinc d’incloure a més capacitació i activitats de desenvolupament visitant escoles i observació de treballs. 

S’inclourà un pla d’avaluació i un ampli pla de difusió i disposicions per aprofitar l’impacte del projecte i seguir l’activitat després del finançament de la UE.

VII RONDA PIRINEUS

Ja està en marxa la VII Ronda Pirineus:  Museu San Telmo, San Sebastián (Pais Basc),

Serà el dissabte 14 d’abril de 2018 i és un Seminari d’intercanvi (Acquitanie, Midi Pyrénée, Languedoc-Roussillon, Andorra, Catalunya, Aragón, Navarra, Euskadi, Balears)

https://goo.gl/forms/giRUsJLWgfOiwMU42

Tema: “Aprenentatge per projectes i reptes”

Inscripcions (activitat gratuïta) DARRER DIA 21 DE MARÇ DE 2018:

Programa:

9:30 h: Inici de la Jornada

9:45 – 11:00: Presentació del programa ETHAZI

11:00 – 11:30: Preguntes i debat

11:30- 12:00: Cafè

12:00 – 13:30: Comunicacions d’altres regions

13:30 – 14:00: Preguntes  i debat

Dinar (opcional): Restaurant Kaskazuri (28€)

Saló de l’Ensenyament

Avui comença el Saló de l’Ensenyament.
Les entrades per a professionals poden tramitar-se a:
La informació bàsica és:

Dates: del 14 al 18 de març de 2018.

Horaris: De dimecres a divendres: de 9 a 19 hores, dissabte: de 10 a 20 hores, i diumenge: de 9.30 a 14.30 hores.

Ubicació: Recinte de Montjuïc. Palaus 1 i 2 (Pl. Univers, av. Reina Maria Cristina, s/n, 08004, Barcelona).

Sectors participants: 

  • Estudis universitaris
  • Estudis de formació professional
  • Altres estudis superiors
  • Formació complementària
  • Estudis d’idiomes
  • Ensenyaments artístics superiors
  • Centres de primària, ESO i batxillerat
  • Formació ocupacional
  • Serveis a l’educació

PRESENTACIÓ LLIBRE – INNOVACIÓ EDUCATIVA

La FEAEC de la mà de diversos professionals presenta  el llibre:

el proper 4 d’abril a les 18:00 a l’Institut Jaume Balmes de Barcelona.

Presentaran el llibre l‘Ernest Maragall i Eduard Vallory.

Abstract

Aquest text és una mirada conjunta d’allò que s’anomena les 3 P: Professionals, Practitioners, Policymakers. Abordant-ne els seus aspectes més centrals.
Quin paper ha de jugar l’Administració en els processos de canvi en què es troben immerses les escoles? Deixar-fer, controlar, prohibir, prescriure, nançar, promoure, facilitar, reconèixer…?
Quins són i com s’interrelacionen els camps d’aplicació de les innovacions escolars? El mite del programa inabastable i condicionador, els currículums pensats analíticament, les tradicions acadèmiques, l’actualització dels docents, el rol dels equips directius o el tipus d’organització dels centres són barreres, reptes, oportunitats o esculls insuperables?
Quin és realment l’objecte de la innovació educativa? Quin balanç s’ofereix entre els canvis en els processos d’assoliment dels aprenentatges i les expectatives sobre els resultats i el retiment de comptes?
Quina és l’escala que permet passar de canvis a innovacions i d’aquestes a una
concepció sistèmica que implica reconèixer el cicle de millora contínua a l’escola?
Què és, doncs, una innovació quan parlem d’educació? Com sabem quan estem parlant d’innovació? Què caracteritzar una innovació educativa al segle XXI?
Com es poden avaluar les innovacions? Què en podem esperar en termes de procés, de producte i d’impacte?
Moltes preguntes, algunes reflexions i exemples, és el que el lector pot trobar en aquest llibre.

EDU-BARÒMETRE

Aquí teniu l’informe .  Realment val la pena llegir-lo amb atenció!

Per l’educació responc neix amb aquest esperit, amb les portes obertes a tothom, des dels mestres fins als pares i mares, perquè amb les vostres respostes la Fundació ha creat aquest  baròmetre sobre l’educació, continguts interessants per a tothom i perquè puguem proposar millores educatives a les institucions públiques.