La diversitat és riquesa. El nostre sistema educatiu ha avançat i avança amb pas ferm cap a l’objectiud’esdevenir cada cop més inclusiu i, per tant, més ric i més humà. Un repte que som conscients que ésdifícil d’assolir plenament, perquè, com en molts processos educatius i humans, cal assumir queContinue Reading